Ang Buwan Sa Langit

Ang Buwan Sa Langit

Buwan nga nalutaw-lutaw sa kawanangan,
o, poste sa VECO diha kilid sa dalan,
nanghinaut ako nga inyong masabtan
ang akong gugma alang kaniya hilabihan.

Dag-om nga panganod diha sa langit,
o, tabanog nga sa kuryente nasangit,
paminawa kining kasing-kasing nga nisangpit:
undanga na kining mga kasakit.

para kanako, siya usa ka bituon,
labing maanyag ug puno sa kahimayaon,
apan dili sama sa suka sa chicharon,
layo o malisud gayud nga kab-uton.

mao kana, mga higala, nanghinaut ko
nga inyong masabtan na.
gihigugma nako kadtong tawhana,
apan sa ka pakyas sa gugma,
ako naitsapwera.