Ang Akong Papa

Ang Akong Papa

Akong mahinumduman sauna nga Akong papa, si-aw kaayo, hinagad og tawo, pero medyo buluyagon. Sa iyang kinabuhi, daghan siyang nabuhat nga maayo, daghan siyang natabangan nga tawo, ug labaw sa tanan daghan siyang napalipay nga tawo.

Maayo gyud kaayo akong papa basta sa laing tawo.

Pero sa iyang pagkamaayo sa laing tawo, kami nga mga anak intawon niya, iyahang nabiyaan.

Nagdako mi sa akoang manghod nga walay isip amahan nga nagkuyog sa Sa amo ang pagdako... Pipila ka birthday, pasko, new year, graduation, og uban pag mga okasyon nga wala akong papa sa among kuyog.

Midako mi sa akong manghod nga si kyla nga walay father figure...

Pero bisag ingana among kahimtang, gisige gihapon og ingon akong mama nga–dili gayud mi mag dumot sa among papa, kay bisag unsaon pag bali bali sa kalibutan, amoa man gihapon amahan siya

Sauna galisod gyud kog sabot sa mga tambag sa akoang mama, pero sukad atong namatay akong tita 6 years ago, akong nakita akong papa nga nag-usab, ug didto nako na realize nga sakto gyud diay ako ng mama..

Akong Nakita nga mas giuna na sa akoang papa ang pamilya kaysa sa ubang mga tawo.

Akong papa mismo ang nangitag paagi para magkahiusa sila sa akong nanay sa Cebu.

Akong nakita nga akong papa, naningkamot para man lang mahatod og kuha ko niya sa akoang mga destinasyon kung naa koy lakaw sa Cebu.

Akong nakita nga naningkamot gyud siyag adto sa akoang graduation sa College bisag apiki siya sa plite.

Akong nakita nga naningkamot gyud siya og mayo para mapa-ila-ila ko sa akong gamayng manghod mga 3-anyos palang, ug mapakita niya nga kaya niya mu suporta sa among kinamanghuran bisag walay tabang gikan sa lain tawo.

Akong nakita nga ni greet siyas akoang birthday pag March 29. Pero pagkaugma nibiya naman siya.

“Pa pasenysa na ha, wala gyud ko nakapasalamat sa imoha kay sige rako busy sa trabaho.. Pero sige ra pa, bisag pinakalit man gane imong pagbiya, unta makabalo ka nga love kayo tika..“

Pa salamat nga sa bisag dili hapsay atong relasyon sauna, amoa gyud gihapon natamasa imohang pagtagad og pagmahal.

I love you pa,

Phoenix